LECZENIE UZALEŻNIEŃ JAKO ŚWIADCZENIE GWARANTOWANE


Ogólnie świadczenia dotyczą osób uzależnionych
– od alkoholu
– od substancji psychoaktywnych (innych niż alkohol)
– hazardu, Internetu, gier itp.
z pomocy mogą skorzystać też osoby współuzależnione (np. osoby mieszkające w tym samym gospodarstwie domowym co osoba uzależniona)

DO PORADNI ZGŁASZAMY SIĘ BEZ SKIEROWANIA !

NIE WIEM CO ZE ŚWIADCZENIAMI ANTYNIKOTYNOWYMI (WYNIKAJĄCYMI Z USTAWY) – znalazłem poradnie w Gdańsku ale działającą na podstawie Programu Profilaktyki Chorób Odtytoniowych (w tym Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc). https://uck.pl/jednostki-szpitala/poradnie-dla-doroslych/poradnia-leczenia-zespolu-uzaleznienia-od-tytoniu.html


ROZPORZĄDZENIE


Informacje zbierałem od tych ośrodków:

Fundacja IPIR Przecław http://ipir.org.pl/ – Świadczenia Ambulatoryjne (młodzież i dorośli)

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (OPITU) Mielec http://www.uzaleznienia.mielec.pl/ – Świadczenia Ambulatoryjne i Ośrodek Dzienny (dorośli)

SPZOZ Rzeszów – Kochanowskiego 17 – http://www.uzaleznienia.rzeszow.pl/index.php/kontakt Świadczenia Ambulatoryjne i Leczenie Szpitalne (dorośli) – bardzo miła i uczynna Pani odebrała telefon 😉

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie WOTU Rzeszów – ul. Siemieńskiego 17 – http://www.wotu.ires.pl/ – świadczenia ambulatoryjne (młodzież i dorośli)