Rola Położnej POZ

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1772019dsoz,7098.html – stąd można pobrać całe zarządzenie wraz ze wszystkimi załącznikami


Z załącznika nr 1 wycięte tylko stawki dla położnej:

3.1Świadczenia położnej poz Stawka kapitacyjna 
roczna
27,6027,6027,6027,6027,60
3.1aŚwiadczenia położnej poz – certyfikat akredytacjiStawka kapitacyjna27,8427,8427,8427,8427,84
3.2Wizyta położnej poz w edukacji przedporodowejWizyta31,0031,0031,0031,0031,00
3.3Wizyta położnej poz w edukacji przedporodowej – wada letalna płoduWizyta46,5046,5046,5046,5046,50
3.4Wizyta patronażowa położnej pozWizyta29,0029,0029,0029,0029,00
3.5Wizyta patronażowa położnej poz / wizyta w opiece nad kobietą po rozwiązaniu ciąży – wada letalna płoduWizyta39,0039,0039,0039,0039,00
3.6Wizyta położnej poz w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznychWizyta15,0015,0015,0015,0015,00
3.7Świadczenie położnej poz udzielane w stanach nagłych zachorowań świadczeniobiorcom spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentówWizyta13,0013,0013,0013,0013,00
3.8Świadczenie położnej poz udzielane osobom spoza listy świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 54 ustawy, osobom uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 12 pkt 6 lub 9 ustawy oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RPWizyta13,0013,0013,0013,0013,00
3.9Świadczenie położnej poz udzielane w stanach nagłych zachorowań osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat)Wizyta13,0013,0013,0013,0013,00
3.10Świadczenie położnej poz – pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznegoWizyta20,0020,0020,0020,0020,00
3.11Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej, w okresie do 10. tyg. ciąży Wizyta215,00215,00215,00215,00215,00
3.12Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 11. do 14. tyg. ciąży Wizyta140,00140,00140,00140,00140,00
3.13Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 15. do 20. tyg. ciąży Wizyta140,00140,00140,00140,00140,00
3.14Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 21. do 26. tyg. ciąży Wizyta168,00168,00168,00168,00168,00
3.15Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 27. do 32. tyg. ciąży Wizyta140,00140,00140,00140,00140,00
3.16Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 33. do 37. tyg. ciąży Wizyta140,00140,00140,00140,00140,00
3.17Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 38. do 39. tyg. ciąży Wizyta140,00140,00140,00140,00140,00
3.18Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie po 40. tyg. ciąży Wizyta140,00140,00140,00140,00140,00
3.19Wizyta związana z wykonaniem Holtera RRWizyta121,00121,00121,00121,00121,00


Jak zmieniały się kwoty świadczeń położnej w ciągu ostatnich kilku lat :

rodzaj świadczenia201501-01-201701-09-201701-07-201801-09-201820192020
roczna stawka kapitacyjna14,7619,5621,9623,2825,6827,6027,60
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ – WIZYTA W EDUKACJI PRZEDPORODOWEJ
edukacja przedporodowa
29313131313131
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ – WIZYTA W EDUKACJI PRZEDPORODOWEJ – WADA LETALNA PŁODU
edukacja wada letalna
46,546,546,546,546,546,5
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ – WIZYTY PATRONAŻOWE
patronaż
26262629292929
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ – WIZYTY PATRONAŻOWE / WIZYTY W OPIECE NAD KOBIETĄ PO ROZWIĄZANIU CIĄŻY – WADA LETALNA PŁODU
patronaż wada
393939393939
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ – WIZYTY W OPIECE POOPERACYJNEJ NAD KOBIETAMI PO OPERACJACH GINEKOLOGICZNYCH I ONKOLOGICZNO-GINEKOLOGICZNYCH
ginekologiczna
151515151515
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ – ŚWIADCZENIA UDZIELANE W STANACH OKREŚLONYCH, ŚWIADCZENIOBIORCOM SPOZA LISTY
spoza listy
131313131313
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ – ŚWIADCZENIA UDZIELANE ŚWIADCZENIOBIORCOM SPOZA LISTY, UPRAWNIONYM NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O KOORDYNACJI (EKUZ, CERTYFIKAT ZASTĘPCZY)
spoza listy EKUZ
131313131313
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – POBIERANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO
cytologia program
171720202020
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ – W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ do 10 tyg
prow. ciąży do 10 tyg
250250250250
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ – W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ 11-14 tyg
prow. ciąży 11-14 tyg
140140140140
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ – W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ 15-20 tyg
prow. ciąży 15-20 tyg
140140140140
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ – W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ 21-26 tyg
prow. ciąży 21-26 tyg
168168168168
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ – W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ 27-32 tyg –
prow. ciąży 27-32 tyg
140140140140
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ – W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ 33-37 tyg
prow. ciąży 33-37 tyg
140140140140
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ – W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ 38-39 tyg
prow. ciąży 38-39 tyg
140140140140
ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ – W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ po 40 tyg
prow. ciąży po 40tyg
140140140140
Holter RR121121121121

Położna sprawuje opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.

+
coś